ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేక్ఇట్ఈసీ ఊర్వశీ వూసలాగ ఒళ్లు ఉంటే ఎందుకంటా ఫార్మసీ ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేక్ఇట్ఈసీ ఊర్వశీ వూసలాగ ఒళ్లు ఉంటే ఎందుకంటా ఫార్మసీ గెలుపుకీ సూత

Movie    :  Premikudu
Lyrics    :  RajaSri
Music  :  A R Rahman
Singers   :  A R Rahman, Suresh Peters, Sahul Hameed
Cast  :  Prabhu Deva, Nagma
Urvashi Urvashi Song Premikudu Movie (1994)|telugu lyrics

Urvashi Urvashi Song Premikudu Movie (1994)|telugu lyrics

ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేక్ఇట్ఈసీ ఊర్వశీ

వూసలాగ ఒళ్లు ఉంటే ఎందుకంటా ఫార్మసీ

ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేక్ఇట్ఈసీ ఊర్వశీ

వూసలాగ ఒళ్లు ఉంటే ఎందుకంటా ఫార్మసీ

గెలుపుకీ సూత్రమే టేకిటీజీ పాలసీ

నింగిలో మెరుపులా యవ్వనం ఒక ఫాంటసీ

ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేక్ఇట్ఈసీ ఊర్వశీ

ఓ చెలి తెలుసా తెలుసా 

తెలుగు మాటలు పదివేలు

అందులో ఒకటో రెండో 

పలుకు నాతో అది చాలు

గెలుపుకీ సూత్రమే టేకిటీజీ పాలసీ

నింగిలో మెరుపులా యవ్వనం ఒక ఫాంటసీ

చిత్రలహరిలో కరెంటుపోతే టేకిటీజీ పాలసీ

బాగ చదివి ఫెయిలయిపోతే టేకిటీజీ పాలసీ

తిండి దండగని నాన్న అంటే టేకిటీజీ పాలసీ

బట్టతలతో తిరుపతి వెళితే టేకిటీజీ పాలసీ

ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేక్ఇట్ఈసీ ఊర్వశీ

ఓ చెలి తెలుసా తెలుసా జీవనాడులు ఎన్నెన్నో

తెలుపవే చిలకా చిలకా ప్రేమనాడి ఎక్కడుందో

గెలుపుకీ సూత్రమే టేకిటీజీ పాలసీ

నింగిలో మెరుపులా యవ్వనం ఒక ఫాంటసీ

చూపుతో ప్రేమే పలకదులే 

కళ్లతో శీలం చెడిపోదే

మాంసమే తినని పిల్లుందా 

పురుషులలో రాముడు ఉన్నాడా

విప్లవం సాధించకపోతే 

వనితకు మేలే జరగదులే

రుద్రమకు విగ్రహమే ఉంది 

సీతకు విగ్రహమే లేదే

పోజుకొట్టి పిల్ల కూడా పడలేదంటే టేకిటీజీ పాలసీ

పక్కసీటులో అవ్వే ఉంటే టేకిటీజీ పాలసీ

సండే రోజు పండగ వస్తే టేకిటీజీ పాలసీ

నచ్చిన చిన్నది అన్నా అంటే టేకిటీజీ పాలసీ

ఊర్వశీ ఊర్వశీ టేక్ఇట్ఈసీ ఊర్వశీ

వూసలాగ ఒళ్లు ఉంటే ఎందుకంటా ఫార్మసీ

గెలుపుకీ సూత్రమే టేకిటీజీ పాలసీ

నింగిలో మెరుపులా యవ్వనం ఒక ఫాంటసీ

పగలు నిన్ను చూడని కన్నెలకు 

రాత్రిలో కన్నుకొట్టి ఏం లాభం

స్వేచ్ఛయే నీకు లేనప్పుడు 

స్వర్గమే ఉన్నా ఏం లాభం

ఫిగరుల సందడి లేకుండా 

క్లాసుకి వెళ్లి ఏం లాభం

ఇరవైలో చెయ్యని అల్లరులు 

అరవైలో చేస్తే ఏం లాభం

Urvashi Urvashi Song Premikudu Movie (1994)|lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

1 thought on “Urvashi Urvashi Song Premikudu Movie (1994)|telugu lyrics”

  1. Pingback: Priya Priya Song Jeans Movie (1998) | telugu lyrics LyricsMp3Songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.