ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకి..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో… చెప్పలేని ఈ హాయికి..భాషే ఎందుకో… తియ్యనైన ఈ బాధకి..ఉప్పునీరు కంట దేనికో… రెప్పపాటు దూరానికే..విరహం

Movie  :  Arya 2
Lyrics   :  Balaji
Music  :  Devi Sri Prasad
Singer :  K  K
Uppenantha Ee Premaki Song Lyrics Arya2(2009)|telugu lyrics

Uppenantha Ee Premaki Song Lyrics Arya2(2009)|telugu lyrics

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకి..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో…

చెప్పలేని ఈ హాయికి..భాషే ఎందుకో…

తియ్యనైన ఈ బాధకి..ఉప్పునీరు కంట దేనికో…

రెప్పపాటు దూరానికే..విరహం ఎందుకో…

ఓ..నిన్ను చూసే ఈ కళ్ళకీ..లోకమంత ఇంక ఎందుకో…

రెండు అక్షరాల ప్రేమకీ..ఇన్ని శిక్షలెందుకో…

ఐ లవ్ యు…నా ఊపిరి ఆగిపోయినా…

ఐ లవ్ యు.. నా ప్రాణం పోయినా…

ఐ లవ్ యు…నా ఊపిరి ఆగిపోయినా…

ఐ లవ్ యు.. నా ప్రాణం పోయినా…

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకి..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో…

చెప్పలేని ఈ హాయికి..భాషే ఎందుకో…

కనులలోకొస్తావు కలలు నరికేస్తావు…

సెకనుకోసారైనా చంపేస్తావు…

మంచులా ఉంటావు మంటపెడుతుంటావు…

వెంట పడి నా మనసు మసిచేస్తావు…

తీసుకుంటే నువ్వు ఊపిరి పోసుకుంట ఆయువే చెలి…

గుచ్చుకోకు ముల్లుల మరీ గుండెల్లో సరాసరి…

ఐ లవ్ యు…నా ఊపిరి ఆగిపోయినా…

ఐ లవ్ యు.. నా ప్రాణం పోయినా…

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకి..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో…

చెప్పలేని ఈ హాయికి..భాషే ఎందుకో…

చినుకులే నిను తాకి మెరిసిపోతానంటే…

మబ్బులే పోగేసి కాల్చెయ్యనా…

చిలకలే నీ పలుకు తిరిగి పలికాయంటే…

తొలకరే లేకుండా పాతెయ్యనా…

నిన్ను కోరి పూలు తాకితే నరుకుతాను పూల తోటనే…

నిన్ను చూస్తే ఉన్న చోటనే తోడేస్తా ఆ కళ్ళనే…

ఐ లవ్ యు…నా ఊపిరి ఆగిపోయినా…

ఐ లవ్ యు.. నా ప్రాణం పోయినా…

ఐ లవ్ యు…నా ఊపిరి ఆగిపోయినా…

ఐ లవ్ యు.. నా ప్రాణం పోయినా…

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకి..గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో…

చెప్పలేని ఈ హాయికి..భాషే ఎందుకో…

Uppenantha Ee Premaki Song Lyrics Arya2(2009)|lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.