తెలుసా తెలుసా ప్రేమించానని.. తెలుసా తెలుసా ప్రాణం నువ్వని .. రాశా రాశా నీకే ప్రేమని.. రాశా రాశా నువ్వే నేనని.. దం దం దం దదందం ఆనందమానందం..Telusa Telusa song

Movie   :  Sarrainodu
Lyrics   :  Sri Mani 
Music   :  S Thaman
Singers :  Sameera Bhardwaj, Jubin Nautiyal 
Cast     :  Allu Arjun, Rakul Preet Singh

Telusa Telusa Song Lyrics In Telugu

 తెలుసా తెలుసా ప్రేమించానని..

తెలుసా తెలుసా ప్రాణం నువ్వని ..

రాశా రాశా నీకే ప్రేమని..

రాశా రాశా నువ్వే నేనని..

దం దం దం దదందం ఆనందమానందం..

నీలా చేరింది నన్ను వందేళ్ళ అనుబంధం ..

దం దం దం దదందం ఆనందమానందం..

నీలా చేరింది నన్ను వందేళ్ళ అనుబంధం ..

నా ఊపిరే నిలిపావురా

నాకళ్ళలో నిలిచావురా..

నా ప్రేమనే గెలిచావురా..

మనస్సునే పిలిచావురా

నాలోకమై పోయావురా..

వెయ్యేళ్ళు నాతో ఉండరా..

తెలుసా తెలుసా ప్రేమించానని..

తెలుసా తెలుసా ప్రాణం నువ్వని

రాశా రాశా నీకే ప్రేమని

రాశా రాశా నువ్వే నేనని..

ఏదేదో ఏదో ఏదో ఇదీ

ఏనాడో నాలో నే లేనిది..

నీపైనే ప్రేమైయ్యిందే చేలీ.. 

నా ఊపిరే నిలిపావురా

నాకళ్ళలో నిలిచావురా..

నా ప్రేమనే గెలిచావురా..

మనస్సునే పిలిచావురా

నాలోకమై పోయావురా..

వెయ్యేళ్ళు నాతో ఉండరా.. 

ఇన్నాళ్ళు నాకేం లోటో తెలిసిందీ రా..

ఇకపైన నీవాలోటు తీర్చాలిరా..

ఇన్నేళ్ళు కన్నీళ్ళెందుకు రాలేదనీ

నువు దూరం అవుతూ ఉంటే తెలిసింది రా. 

నిన్ను పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకుంటా

చిన్ని గుండెల్లో దాచిపెట్టుకుంటా..

లెక్కలేనంత ప్రేమతెచ్చి నీపైన గుమ్మరించి..

ప్రేమించనా కొత్తగా… 

మనస్సునే పిలిచావురా

నాలోకమై పోయావురా..

వెయ్యేళ్ళు నాతో ఉండరా.. 

తెలుసా తెలుసా ప్రేమించానని..

తెలుసా తెలుసా ప్రాణం నువ్వని

రాశా రాశా నీకే ప్రేమని

రాశా రాశా నువ్వే నేనని..  

Watch Telusa Telusa Video Song

See This Song In Youtube Thanks For reading this post if you want more song lyrics visit here

Some Images Of This Song

Telusa Telusa Song Lyrics
Sarrainodu Movie Song Lyrics Telusa Telusa
ss tahman song telusa telusa song lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published.