సిరులొలికించే చిన్ని నవ్వులే మణిమాణిక్యాలు చీకటి ఎరగని బాబు కన్నులే మలగని దీపాలు బుడిబుడి నడకల తప్పటడుగులే తరగని మాన్యాలు చిటిపొటి పలుకుల ముద్దుsirulokinche chinni song lyrics .

Movie     :  Yamaleela
Lyrics   :  Sirivennela
Music:  S V Krishna Reddy
Singers  :  Chitra, S P Balu
Sirulokinche Chinni SongYamaleela Movie (1994) |telugu lyrics

Sirulokinche Chinni SongYamaleela Movie (1994) |telugu lyrics

సిరులొలికించే చిన్ని నవ్వులే మణిమాణిక్యాలు

చీకటి ఎరగని బాబు కన్నులే మలగని దీపాలు

బుడిబుడి నడకల తప్పటడుగులే తరగని మాన్యాలు

చిటిపొటి పలుకుల ముద్దు మాటలే మా ధనధాన్యాలు

ఎదగాలీ ఇంతకు ఇంతై ఈ పసికూనా

ఏలాలీ ఈ జగమంతా ఎప్పటికైనా 

మహారాజులా జీవించాలి నిండునూరేళ్లూ

సిరులొలికించే చిన్ని నవ్వులే మణిమాణిక్యాలు

చీకటి ఎరగని బాబు కన్నులే మలగని దీపాలు

జాబిల్లి జాబిల్లి జాబిల్లి 

మంచి జాబిల్లి జాబిల్లి జాబిల్లి

నాలో మురిపెమంతా పాల బువ్వై పంచనీ

లోలో ఆశలన్నీ నిజమయేలా పెంచనీ

మదిలో మచ్చలేని చందమామే నువ్వనీ

ఊరూవాడ నిన్నే మెచ్చుకుంటే చూడనీ

కలకాలమూ కనుపాపల్లే కాసుకోనీ

నీ నీడలో పసిపాపల్లే చేరుకోనీ

సిరులొలికించే చిన్ని నవ్వులే మణిమాణిక్యాలు

చీకటి ఎరగని బాబు కన్నులే మలగని దీపాలు

బుడిబుడి నడకల తప్పటడుగులే తరగని మాన్యాలు

చిటిపొటి పలుకుల ముద్దు మాటలే మా ధనధాన్యాలు

వేశా మొదటి అడుగు అమ్మ వేలే ఊతగా

నేర్చా మొదటి పలుకు అమ్మ పేరే ఆదిగా

నాలో అణువు అణువు ఆలయంగా మారగా

నిత్యం కొలుచుకోనా అమ్మ ఋణమే తీరగా

తోడుండగా నను దీవించే కన్నప్రేమ

కీడన్నదే కనిపించేనా ఎన్నడైనా

సిరులొలికించే చిన్ని నవ్వులే మణిమాణిక్యాలు

చీకటి ఎరగని బాబు కన్నులే మలగని దీపాలు

బుడిబుడి నడకల తప్పటడుగులే తరగని మాన్యాలు

చిటిపొటి పలుకుల ముద్దు మాటలే మా ధనధాన్యాలు

ఎదగాలీ ఇంతకు ఇంతై ఈ పసికూనా

ఏలాలీ ఈ జగమంతా ఎప్పటికైనా 

మహారాజులా జీవించాలి నిండునూరేళ్లూ

సిరులొలికించే చిన్ని నవ్వులే మణిమాణిక్యాలు

చీకటి ఎరగని బాబు కన్నులే మలగని దీపాలు

Sirulokinche Chinni SongYamaleela Movie (1994)| lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.