పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా Pedave Palikina Song Lyrics Na

Movie   :  Nani 
Lyrics  :  Chandrabose 
Music     :  A R Rahman 
Singers  :  Unni Krishnan, Sadhana Sargam
Telugu movie songs lyrics: Pedave Palikina Song Lyrics from nani movie

Pedave Palikina Song Nani Movie (2004)| telugu lyrics

పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా

కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా

పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా

కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా

తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా

తన లాలి పాటలోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమ మధురిమ

పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా

కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా

పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా

కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా

తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా

తన లాలి పాటలోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమ మధురిమ 

మనలోని ప్రాణం అమ్మ మనదైన రూపం అమ్మ

ఎనలేని జాలి గుణమే అమ్మా

నడిపించే దీపం అమ్మ కరుణించే కోపం అమ్మ

వరమిచ్చే తీపి శాపం అమ్మా

నా ఆలి ఆమ్మగా అవుతుండగా

జో లాలి పాడనా కమ్మగ కమ్మగా 

పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తియ్యని మాటే అమ్మా

కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా

తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా

తన లాలి పాటలోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమ మధురిమ 

పొత్తిల్లో ఎదిగే బాబు నా ఒళ్లో ఒదిగే బాబు

ఇరువురికి నేను అమ్మవనా

నా కొంగు పట్టే వాడు నా కడుపున పుట్టే వాడు

ఇద్దరికి ప్రేమ అందించనా

నా చిన్ని నాన్నని వాడి నాన్నని

నూరేళ్లు సాకనా చల్లగ చల్లగా 

ఎదిగీ ఎదగని ఓ పసి కూనా ముద్దుల కన్నా జో జో

బంగరు తండ్రి జో జో బజ్జో లాలి జో

పలికే పదమే వినక కనులారా నిదురపో

కలలోకి నేను చేరి తదుపరి పంచుతాను ప్రేమ మాధురి 

ఎదిగీ ఎదగని ఓ పసి కూనా ముద్దుల కన్నా జో జో

బంగరు తండ్రి జో జో బజ్జో లాలి జో

బజ్జో లాలి జో బజ్జో లాలి జో బజ్జో లాలి జో 

Pedave Palikina Song Nani Movie (2004)| lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

1 thought on “Pedave Palikina Song Nani Movie (2004)| telugu lyrics”

  1. Pingback: ఆగేది లేదు ఎదురే అడ్డేమున్న - Marvel Anthem| Telugu Lyrics LyricsMp3Songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.