పలికే గోరింకా చూడవె నా వంకా ఇక వినుకో నా మది కోరికా అహ నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగా నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగా రేపటి స్వప్నాన్నీ నేనెట్ట నమ్మేది

Movie  :  Priyuralu Pilichindi
Lyrics  :  Siva Ganesh, A M Rathnam
Music  :  A R Rahman
Singer   :  Sadhana Sargam
Palike Gorinka Song Lyrics Priyuralu Pilichindi Movie (2000)|telugu lyrics

Palike Gorinka Song Lyrics Priyuralu Pilichindi Movie (2000)|telugu lyrics

పలికే గోరింకా చూడవె నా వంకా

ఇక వినుకో నా మది కోరికా

అహ నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగా

నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగా

రేపటి స్వప్నాన్నీ నేనెట్ట నమ్మేది

నే నాటితె రోజా నేడే పూయులే

పలికే గోరింకా చూడవె నా వంకా

ఇక వినుకో నా మది కోరికా

పగలే ఇక వెన్నెలా

పగలే ఇక వెన్నెలా వస్తే పాపమ

రేయిలో హరివిల్లే వస్తే నేరమా

బదులివ్ ఇవ్ ఇవ్ మదిలో జివ్ జివ్ జివ్

బదులివ్ ఇవ్ ఇవ్ మదిలో జివ్ జివ్ జివ్

కొంచం ఆశ కొన్ని కలలు కలిసుండేదే జీవితం

నూర కలలను చూచినచో ఆరు కలలైన ఫలియించు

కలలే దరీచేరవా

పలికే గోరింకా చూడవె నా వంకా

ఇక వినుకో నా మది కోరికా

నా పేరే పాటగా కోయిలే పాడని

నే కోరినట్టుగా పరువం మారని

భరతమ్ తమ్ తమ్ మదిలో తమ్ తోమ్ ధిమ్

భరతమ్ తమ్ తమ్ మదిలో తమ్ తోమ్ ధిమ్

రేపు అన్నది దేవునికి నేడు అన్నది మనుషులకు

బ్రతుకే బతికేన్దుకు

పలికే గోరింకా చూడవె నా వంకా

ఇక వినుకో నా మది కోరికా

అహ నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగా

నేడే రావాలి నా దీపావళి పండగా

రేపటి స్వప్నాన్నీ నేనెట్ట నమ్మేది

నే నాటితె రోజా నేడే పూయులే

Palike Gorinka Song Lyrics Priyuralu Pilichindi Movie (2000)|lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

1 thought on “Palike Gorinka Song Lyrics Priyuralu Pilichindi Movie (2000)|telugu lyrics”

  1. Pingback: Chiru Chiru Chinukai Song Lyrics Awara Movie (2010)|telugu lyrics LyricsMp3Songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.