ఓ ముత్యాల రెమ్మా ఓ మురిపాల కొమ్మ ఓ పున్నామి బొమ్మ ఓ పుత్తడి గుమ్మ ఓ రాములమ్మా రాములమ్మా ఏం చూపులోయమ్మ ఏగు చుక్కనేనమ్మ సిరి నవ్వులోయమ్మ చంద్ర

Movie  :  Osey Ramulamma
Lyrics  :  Suddhala Ashok Teja
Music   :  Vijaya Shanthi, Ramki
Singers :  Swarnalatha, Vandemataram Srinivas
Cast    :  Vijaya Shanthi, Ramki
Osey Ramulamma Song Osey Ramulamma Movie (2000)| telugu lyrics

Osey Ramulamma Song Osey Ramulamma Movie (2000)| telugu lyrics

ఓ ముత్యాల రెమ్మా ఓ మురిపాల కొమ్మ

ఓ పున్నామి బొమ్మ ఓ పుత్తడి గుమ్మ

ఓ రాములమ్మా రాములమ్మా

ఏం చూపులోయమ్మ ఏగు చుక్కనేనమ్మ 

సిరి నవ్వులోయమ్మ చంద్ర వంకలేనమ్మ

ఓ రాములమ్మా రాములమ్మా

నువ్వు కడవ మీద కడవ బెట్టి కదిలితేనమ్మ

ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

ఆ కరిమబ్బు వరిదుబ్బు కన్ను గిలిపెనమ్మ

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

నువ్వు సిందు మీద సిందేసి సెంగుమంటే నమ్మ

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

ఆ జింక పిల్ల పాదాలకు జంకు పుట్టేనమ్మ

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

పరుగు పరుగు పాయలోన పైకి పైకి తేలుతుంటే 

నురగ తీరుగా ఉన్నావే 

ఓ రాములమ్మ

విచ్చుకోని మొగ్గవోలె పచ్చిపాల నిగ్గువోలె

ముచ్చటేసి పోతున్నవే

ఓ రాములమ్మ

వాగుల్లో వంకల్లో ఆ సేలల్లో ఆ మూలల్లో 

వాగుల్లో వంకల్లో ఆ సేలల్లో మూలల్లో

నువ్వు పచ్చంగుండాలే నువ్వు పదిలంగుండాలే

భూమి తల్లి సాక్షిగ నువ్వు క్షేమంగుండాలే

సూరిడే నీ వంక తేరి చూసేనమ్మ

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

అడుగేస్తే నేలంతా అద్దమాయెనమ్మ

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

పసిడి వన్నె ఒంటి మీద పాడు చూపు  పాడకుండా

పసుపు పూసినారే అమ్మలు

ఓ రాములమ్మ

చిట్టి వయసు పారిపోయే సిగురు వయసు చేరెనని

చీర కట్టినారే గుమ్మలో

ఓ రాములమ్మ

దొర గారి దొరసాని దీవెనలా కోసమని

ఆ దొర గారి దొరసాని నిండు దీవెనల కోసమని

కాళ్ళు మొక్తా బాంచనని వంగినావమ్మా

మూడు కుంచాలిస్తే నిలువెత్తు పొంగినావమ్మా

దొరగారి పై ఊగే పంకా వైనావమ్మా

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

దొరసాని కాల్లొత్తే దూది వైనావమ్మా

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

దేవిటినే వెలిగించే దివ్వే వైనావమ్మా

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

నలుగురికి తల్లోని నాల్కవైనావమ్మా

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 

చికటింట బిక్కుమంటు కలత పడ్డ కళ్ళల్లోన

బాకులాంటి ఎలుగు మెరిసెనా

ఓ రాములమ్మ

మూగ బడ్డ వెదురులోన ముచ్చటైన రాగాలూదే

ముద్దులయ్య చెయ్యి దొరికేనా

ఓ రాములమ్మ

కష్టాలు కన్నీళ్లు ఉంటాయా చానాళ్ళు

కష్టాలు కన్నీళ్లు నిలిచి ఉంటాయా చానాళ్ళు

ఇంకా పొదలు మాటు పువ్వుల్లాగ ఒదగాలోయమ్మ

గుబులే లేని గువ్వల్లగా ఎగరాలోయమ్మ

పచ్చని అడవితల్లి పందిరవుతుందమ్మా

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 

నీరెండే నీ కాలి పారాణవుతుందమ్మ

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 

పూసేటి పూలన్ని పోసే తలంబ్రాలమ్మ

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 

కోయిలల సందడ్లే సన్నాయి మేళాలమ్మ

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా 

ఓ ఓ ఒసేయ్ రాములమ్మా

Osey Ramulamma Song Osey Ramulamma Movie (2000)| lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.