ఊలా ఊలాలా అలా చూస్థెనే చాలా ఇలా నా కళ్లు నిన్నే చుస్థుండాలా చాలా లవ్లీ గా ఇలా రేపావు గోల మదే సీలొన సర్ఫింగ్ చెస్థోందిలా సిడ్నీ నగరం చేసే నేరం

Movie   :  Orange
Lyrics  :  Surendra Krishna, Kedaranath Parimi
Music   :  Haris Jayaraj
Singer     :  Karunya
Ola Olaala Ala Song Lyrics Orange Movie (2010)| telugu lyrics

Ola Olaala Ala Song Lyrics Orange Movie (2010)| telugu lyrics

ఊలా ఊలాలా అలా చూస్థెనే చాలా ఇలా నా కళ్లు నిన్నే చుస్థుండాలా 

చాలా లవ్లీ గా ఇలా రేపావు గోల మదే సీలొన సర్ఫింగ్ చెస్థోందిలా 

సిడ్నీ నగరం చేసే నేరం ఇన్నాళ్లు నిన్ను దాచుంటుంధి

సిగ్గే పడుతూ తప్పే తెలిసి ఈరోజైనా చూపించింది

This is the time to fall in love fall in love o my love

Welcome to my heart I’m in love. I’m in love 

your my love your my love

సిడ్నీ నగరం చేసే నేరం ఇన్నాళ్లు నిన్ను దాచుంటుంధి

సిగ్గే పడుతూ తప్పే తెలిసి ఈరోజైనా చూపించింది 

This is the time to fall in love fall in love o my love

Welcome to my heart I’m in love I’m in love 

your my love your my love

ఊలా ఊలాలా అలా చూస్థెనే చాలా ఇలా నా కళ్లు నిన్నే చుస్థుండాలా

చాలా లవ్లీ గా ఇలా రేపావు గోల మదే సీలొన సర్ఫింగ్ చెస్థోందిలా 

సాగర తీరాన ఉదయంలా ఎదో తాజా ఉల్లాసమె

ఎంతో బాగుంది ఈ నిమిషం సునామిలా సంతోషమే 

తెలుసుకున్నది కొంచమే ఆ కొంచంలోనే ఎంతో నచ్చావే

కలుసుకోమని ఆత్రమ ఓ లావా లాగ లో లో పొంగిందే ..

ఇవ్వాళే  రాలే  పాత బాదే నిన్ను చూడ

ఆ లేత అల్లర్లే లాగాయిలా  నెల విడి పాదం అదిందిలా

అ ఏడు రంగుల్ని మార్చానిల  నాలో తాజా ప్రేమే ఆరంజ్ లా

అప్పుడే పుట్టిన పాపలా  నువ్వు కొంత కాలం విచ్చినావుగా

ఇప్పుడే వచ్చిన శ్వాసలో  నువ్వు చల్ల గాలి చల్లినావుగా

ఇవ్వాళే వాలే  కొత్త హయే నిన్ను చూడ

ఉల ఉలాల అలా చూస్తుంటేనే చాలా ఇలా నా కళ్ళు నిన్నే చూస్తుండాల

చాలా లవ్లీగా ఇలా రేపావు గోల  మాదేసీ లోనే సర్ఫింగ్ చేస్తుందిలా

సిడ్నీ నగరం చేసే నేరం  ఇన్నాళ్ళు నిన్ను దాచుంచింది

సిగ్గే పడుతూ తప్పే తెలిసి  ఈ రోజైన చూపించింది

this is the time to fall in love

fall in love o my love

welcome to my heart

I am in love  I am in love  you are my love 

Ola Olaala Ala Song Lyrics Orange Movie (2010)|lyrical video

watch this video in youtube.For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.