నువ్వంటే నా నవ్వు నేనంటేనే నువ్వు నువ్వంటూ నేనంటూ లేమనీ అవునంటూ మాటివ్వు నిజమంటూనే నువ్వు నే రాని దూరాలె నువ్ పోనని ఎటు ఉన్నా నీ నడక వస్తాగా నీ వెనక

Movie     :  Krishnagadi Veera Prema Gadha 
Lyrics     :  Krishna Kanth 
Music   :  Vishal Chandrasekhar 
Singers  :  Haricharan, Sindhu
Nuvvante Naa Navvu Song KVPG Movie (2016)|telugu lyrics

Nuvvante Naa Navvu Song KVPG Movie (2016)|telugu lyrics

నువ్వంటే నా నవ్వు

నేనంటేనే నువ్వు

నువ్వంటూ నేనంటూ లేమనీ

అవునంటూ మాటివ్వు

నిజమంటూనే నువ్వు

నే రాని దూరాలె నువ్ పోనని

ఎటు ఉన్నా నీ నడక వస్తాగా నీ వెనక

దగ్గరగా రానీను దూరమే

నే వేసే ప్రతి అడుగు

ఎక్కడికో నువ్ అడుగు

నిలుచున్నా నీవైపే చేరేనులే

నీ అడుగేమో పడి నేల గుడి అయినదే

నీ చూపేమో సడిలేని ఉరుమయినదే

నువ్వు ఆకాశం నేను నీకోసం

తడిసిపోదామ ఈ వానలో

ఈ చినుకు ఆ మేఘం విడిపోవసలే

సూర్యుడితో జత కట్టి ఒకటవుతాయే

నీడల్లో నలుపల్లే మల్లెల్లో తెలుపల్లే

ఈ భువికే వెలుగిచ్చే వరమే ఈ ప్రేమా.

ఈ చినుకు ఆ మేఘం విడిపోవసలే

సూర్యుడితో జత కట్టి ఒకటవుతాయే

నీడల్లో నలుపల్లే మల్లెల్లో తెలుపల్లే

ఈ భువికే వెలుగిచ్చే వరమే ఈ ప్రేమా. 

నే ఇటు వస్తాననుకోలేదా తలుపస్సలు తీయవు తడితే

పో పసివాడని జాలే పడితే బుగ్గన ముద్దిచ్చి చంపేసావే 

నువ్వూ నేనంటూ పలికే పదముల్లో

అధరాలు తగిలేనా కలిసే వున్నా

మనమంటూ పాడు పెదవుల్లో చూడు

క్షణమైనా విడిపోవులే 

ఇది ఓ వేదం పద రుజువవుదాం

అంతులేని ప్రేమకే మనం

నివురు తొలగేలా నిజము గెలిచేలా

మౌనమే మాట మార్చేసినా 

నువ్ నవ్వేటి కోపానివే

మనసతికిన ఓ రాయివే

నువ్ కలిసొచ్చే శాపానివే

నీరల్లే మారేటి రూపానివే 

నచ్చే దారుల్లోనడిచే నదులైనా

కాదన్నా కలవాలి సంద్రములోన

విడివిడిగా వున్నా విడిపోలేకున్నా

ప్రవహించే ప్రణయం ఇదే 

వొద్దన్నా తిరిగేటి భువిమీదొట్టు

నా ప్రాణం తిరిగేనే ఇక నీ చుట్టూ

నాలోనే నువ్వుంటూ నీతోనే నేనంటూ

ఈ భువిలో విహరించే వెలుగే మన ప్రేమా 

Nuvvante Naa Navvu Song KVPG Movie (2016)|lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

1 thought on “Nuvvante Naa Navvu Song KVPG Movie (2016)|telugu lyrics”

  1. Pingback: Cheppamma Cheppamma Song Murari Movie (2001)|telugu lyrics LyricsMp3Songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.