నెల్లూరి నెరజాణ నే కుంకుమల్లే మారిపోనా నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగ నన్ను కొంచెం పూసుకోవే నీ అందెలకు మువ్వల్లాగ నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే నెల్లూరి నెరజాణ

Movie  :  Oke Okkadu
Lyrics  :  A M Ratnam, Siva Ganesh
Music  :  A R Rahman
Singers  :  Hariharan, Mahalakshmi Iyyer
Cast  :  Arjun, Manisha Koirala
Nelluri Nerajana Song Lyrics - Oke Okkadu (1999)

Nelluri Nerajana Song Lyrics Oke Okkadu Movie (1999)| telugu lyrics

నెల్లూరి నెరజాణ నే కుంకుమల్లే మారిపోనా

నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగ నన్ను కొంచెం పూసుకోవే

నీ అందెలకు మువ్వల్లాగ నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే

నెల్లూరి నెరజాణ నే కుంకుమల్లే మారిపోనా

నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగ నన్ను కొంచెం పూసుకోవే

నీ అందెలకు మువ్వల్లాగ నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే

ఒక కంట నీరొలకా పెదవెందు ఊసొరనకా

నీ వల్ల ఒక పరి జననం ఒక పరి మరణం అయినది

అరె పారేటి సెలయేరు అల సంద్రాన కలిసినట్టు

గుండె నీ తోడుగా వెంటాడెనే

అరికాలు మరిచి అడవి చెట్టు పూచేనులే

నెల్లూరి నెరజాణ నే కుంకుమల్లే మారిపోనా

నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగ నన్ను కొంచెం పూసుకోవే

నీ అందెలకు మువ్వల్లాగ నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే

జొన్న కంకి ధూళే పడినట్టు కన్నులలో దూరి తొలచితివే

తీగవదిలొచ్చిన మల్లికవే ఒకమారు నవ్వుతు బదులీవే

పెదవిపై పెదవుంచీ మాటలను జుర్రుకుని

వేల్లతో వత్తిన మెడపై రగిలిన తాపమింక పోలేదు

అరె మెరిసేటి రంగు నీది నీ అందానికెదురేది

నువ్వు తాకే చోట తీపెక్కులే

ఇక ఒళ్ళు మొత్తం చెయ్యవలెను పుణ్యమునే

నెల్లూరి నెరజాణ నే కుంకుమల్లే మారిపోనా

నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగ నన్ను కొంచెం పూసుకోవే

నీ అందెలకు మువ్వల్లాగ నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే

ఒక ఘడియ కౌగిలి బిగియించి నా ఊపిరాపవే ఓ చెలియా

నీ గుండె లోగలి నే చేరా నన్ను కొంచెం హత్తుకో చెలికాడా

చినుకంటి చిరుమాట వెలుగంటి ఆ చూపు

దేహమిక మట్టిలో కలిసిపోయే వరకూ ఓర్చునో

ప్రాణం నా చెంతనుండంగా నువు మరణించి పోవుటెలా

అరె నీ జీవమే నేనేనయా చంపదలచు మరణమైనా మాయమయా

నెల్లూరి నెరజాణ నే కుంకుమల్లే మారిపోనా

నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగ నన్ను కొంచెం పూసుకోవే

నీ అందెలకు మువ్వల్లాగ నన్ను కొంచెం మార్చుకోవే

ఒక కంట నీరొలకా పెదవెందు ఊసొరనకా

నీ వల్ల ఒక పరి జననం ఒక పరి మరణం అయినది

అరె పారేటి సెలయేరు అల సంద్రాన కలిసినట్టు 

గుండె నీ తోడుగా వెంటాడెనే

అరికాలు మరిచి అడవి చెట్టు పూచేనులే

నెల్లూరి నెరజాణ నే కుంకుమల్లే మారిపోనా

నువ్వు స్నానమాడ పసుపులాగ

నిన్ను కొంచెం పూసుకుంటా

నీ అందెలకు మువ్వల్లాగ నన్ను కొంచెం

మార్చుకుంటా

ఓ… ఓ… ఓ… ఓ..

Nelluri Nerajana Song Lyrics Oke Okkadu Movie (1999)| lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.