మేఘమా మరువకే.. మోహమా విడువకే.. మాఘమాస వేళలో.. మల్లెపూల మాలగా మరుని కూడి మెల్లగా.. మరలి రావే చల్లగా మదిలో మెదిలే మధువై..

Movie: Seetharatnam Gari Abbayi (03 September 1992)
Singers: S P Balasubramanyam, KS Chitra
Music: Raj-Koti
Lyrics: Bhuvana Chandra
Meghama Maruvake Song  in Telugu from Seetharatnam Gari Abbayi Movie|telugu lyrics

Meghama Maruvake Song in Telugu from Seetharatnam Gari Abbayi Movie|telugu lyrics

మేఘమా మరువకే.. మోహమా విడువకే..

మాఘమాస వేళలో.. మల్లెపూల మాలగా

మరుని కూడి మెల్లగా.. మరలి రావే చల్లగా

మదిలో మెదిలే మధువై..

మేఘమా మరువకే.. మోహమా విడువకే..

నిదుర కాచిన కన్నె పానుపే .. రారా రమ్మంటుంటే..!

కురులు విప్పిన అగరఒత్తులే.. అలకలు సాగిస్తుంటే

సిగ్గే ఎరుగని రేయిలో.. తొలి హాయిలో అలివేణి

రవికే తెలియని అందము.. అందించనా నెలరాజా

కలలా.. అలలా.. మెరిసి..

మేఘమా మరువకే.. మోహమా విడువకే..

గడుసు ఒడుపులే.. పరుపు విరుపులై గిచ్చే సందడిలోన

తడవ తడవకి పెరుగుతున్నది.. ఏదో మైకం భామా

మరుగే ఎరుగని కోనలో.. ఆ మోజులో మహరాజా

నలిగే మల్లెల సవ్వడి.. వినిపించనా నెరజాణ

జతగా.. కలిసి.. అలిసీ..

మేఘమా మరువకే.. మోహమా విడువకే..

Meghama Maruvake Song in Telugu from Seetharatnam Gari Abbayi Movie|lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

1 thought on “Meghama Maruvake Song in Telugu from Seetharatnam Gari Abbayi Movie|telugu lyrics”

  1. Pingback: Rivvuna Egire Guvva Male Version Song  Janaki Weds Sriram Movie (2003)|telugu lyrics LyricsMp3Songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.