లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి రాజీవ నేత్రునికి రతనాల Laali Laali Song Lyrics in telugu

Laali Laali Song Lyrics in telugu Swathi Mutyam Movie 1986
Movie   :  Swathi Mutyam
Lyrics   :  C Narayana Reddy
Music   :  Ilayaraja
Singer   :  P Susheela

Laali Laali Song Lyrics in telugu

లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ 

లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ 

వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి 

రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి 

వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి 

రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి 

మురిపాల కృష్ణునికి..ఆ…… 

మురిపాల కృష్ణునికి ముత్యాల లాలి 

జగమేలు స్వామికి పగడాల లాలి 

వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి 

రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి 

లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ 

లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ 

కల్యాణ రామునికి కౌసల్య లాలి 

కల్యాణ రామునికి కౌసల్య లాలి 

యదువంశ విభునికి యశోద లాలి 

యదువంశ విభునికి యశోద లాలి 

కరిరాజ ముఖునికి……….. 

కరిరాజ ముఖునికి గిరి తనయ లాలి 

కరిరాజ ముఖునికి గిరి తనయ లాలి 

పరమాంశభవునికి పరమాత్మ లాలి 

వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి 

రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి 

జోజో జోజో జో………. 

జోజో జోజో జో……….

అలమేలు పతికి అన్నమయ్య లాలి 

అలమేలు పతికి అన్నమయ్య లాలి 

కోదండరామునికి గోపయ్య లాలి 

కోదండరామునికి గోపయ్య లాలి 

శ్యామలాంగునికి శ్యామయ్య లాలి 

శ్యామలాంగునికి శ్యామయ్య లాలి 

అగమనుతునికి త్యాగయ్య లాలి 

వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి 

రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి

మురిపాల కృష్ణునికి ముత్యాల లాలి 

జగమేలు స్వామికి పగడాల లాలి 

వటపత్రశాయికి వరహాల లాలి 

రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి 

లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ 

లాలీ లాలీ లాలీ లాలీ 

Laali Laali Song Lyrical Video

Watch this song Laali Laali song in Youtube For More Lyrics Visit Lyricsmp3songs.com

2 thoughts on “Laali Laali Song Lyrics in telugu| Swathi Mutyam Movie |1986”

  1. Pingback: Amma Amma Song Raghuvaran Btech Movie (2015)| telugu lyrics LyricsMp3Songs

  2. Pingback: Roja Roja Premikula Song  Roju Movie (1999)| telugu lyrics LyricsMp3Songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.