జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది సంసార సాగరం నాదె సన్యాసం శూన్యం నావే జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం న

Movie     :  Chakram
Lyrics    :  Sirivennela
Music   :  Chakri
Singer :  Sri Kommineni
Jagamanta Kutumbam Song Chakram Movie (2005)| telugu lyrics

Jagamanta Kutumbam Song Chakram Movie (2005)| telugu lyrics

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

సంసార సాగరం నాదె సన్యాసం శూన్యం నావే

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

కవినై కవితనై భార్యనై భర్తనై

కవినై కవితనై భార్యనై భర్తనై

మల్లెల దారిలో మంచు ఎడారిలో

మల్లెల దారిలో మంచు ఎడారిలో

పన్నీటి జయగీతాలొ కన్నీటి జలపాతాల

నాతో నేను అనుగమిస్తు నాతో నేనె రమిస్తూ

వంటరినై అనవరతం కంటున్నాను నిరంతరం

కలల్ని కథల్ని మాటల్ని పాటల్ని

రంగుల్నీ రంగవల్లులనీ కావ్య కన్యల్ని ఆడ పిల్లలని

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

మింటికి కంటిని నేనై

కంటను మంటను నేనై

మింటికి కంటిని నేనై

కంటను మంటను నేనై

మంటల మాటున వెన్నెల నేనై

వెన్నెల పూతల మంటను నేనై

రవినై శశినై దివమై నిసినై

నాతో నేను సహగమిస్తూ నాతో నేనే రమిస్తూ

వంటరినై ప్రతినిమిషం కంటున్నాను నిరంతరం

కిరణాల్ని కిరణాల హరిణాల్ని హరిణాల చరణాల్ని చరణాల

చలనాన కనరాని గమ్యాల కాలాన్ని ఇంద్ర జాలాన్ని

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

గాలి పల్లకీలోన తరలి నా పాట పాప ఊరేగి వెడలె

గొంతు వాకిలిని మూసి మరలి తను మూగబోయి నా గుండె మిగిలె

నా హ్రుదయమే నా లోగిలి

నా హ్రుదయమే నా పాటకి తల్లి

నా హ్రుదయమే నాకు ఆలి

నా హ్రుదయములో ఇది సినీవాలి

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

జగమంత కుటుంబం నాది యేకాకి జీవితం నాది

Jagamanta Kutumbam Song Chakram Movie (2005)| lyrical video

watch this video in youtube . For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

2 thoughts on “Jagamanta Kutumbam Song Chakram Movie (2005)| telugu lyrics”

  1. Pingback: Adiga Adiga Song Ninnu Kori Movie (2017)|telugu lyrics LyricsMp3Songs

  2. Pingback: Aha Allari Song Khadgam Movie (2002)|telugu lyrics LyricsMp3Songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.