హ్యాపి హ్యాపి బర్తుడేలు మళ్ళి మళ్ళి చేసుకొగ శుభాకాంక్షలందచేయుమా మిత్రమా ఆపలేని స్వేచ్చ ఉంది అందినంత ఛాన్సు ఉంది అందుకోర పుత్ర రత్నమా నేస్తమా జీవిత

Movie  :  Suswagatham
Lyrics   :  Shanmukha Sharma
Music   :  S A Rajkumar
Singers    :  Nagoor Babu, Jayachandram, Manikiran
Happy Happy Birthday lu Song Lyrics from Suswagatham | Pawan Kalyan -  TeluguLyrics2u

Happy Happy Birthdaylu Song Suswagatham Movie (1997)|telugu lyrics

హ్యాపి హ్యాపి బర్తుడేలు మళ్ళి మళ్ళి చేసుకొగ

శుభాకాంక్షలందచేయుమా మిత్రమా

ఆపలేని స్వేచ్చ ఉంది అందినంత ఛాన్సు ఉంది

అందుకోర పుత్ర రత్నమా నేస్తమా

జీవితానికే అర్ధం ప్రేమని మరచిపోదు మా యవ్వనమే

ప్రేమ అన్నదే సర్వం కాదని చాటుతుంది మా అనుభవమే

చిలిపి వయసు వరస తమకు తెలియద

హ్యాపి హ్యాపి ఓ ఓ ఓ

హ్యాపి హ్యాపి బర్తుడేలు మళ్ళి మళ్ళి చేసుకొగ

శుభాకాంక్షలందచేయుమా మిత్రమా

తెలియకడుగుతున్నాలే కంప్యూటరేమంటుంది

పాఠమెంత అవుతున్నా ఫలితం ఏమైంది

భోదపడని కంప్యూటర్ బదులన్నదే లేదంది

విసుగురాని నా మనసే ఎదురే చూస్తుంది

ప్రేమ కథలు ఎప్పుడైన ఒకటే ట్రెండ్

ఆచితూచి ముందుకెళ్ళు ఓ మై ఫ్రెండ్

అప్టుడేటు ట్రెండు మాది టొటల్ చేంజ్

పాత నీతులింక మాకు నో ఎక్ష్చేంజ్

ఫ్రెండులాంటి పెద్దవాడి అనుభవాలసారమే

శాసనాలు కావు మీకు సలహాలు మాత్రమే

కలను వదలి ఇలను తెలిసి నడుచుకో

హ్యాపి హ్యాపి ఆ ఆ ఆ

హ్యాపి హ్యాపి బర్తుడేలు మళ్ళి మళ్ళి చేసుకొగ

శుభాకాంక్షలందచేయుమా మిత్రమా

మ్యూజిక్క మేజిక్కా మజా కాదు ఛాలెంజి

బాపూజి బాపూజి భలే గులామాలీజి

నింగిలోని చుక్కలనే చిటికేసి రమ్మనలేమా

తలచుకుంటె ఏమైనా ఎదురేలేదనమా

నేల విడిచి సామైతే టైం వేస్టురా ఈ ధీమా

ముందు వెనుక గమనిస్తే విజయం నీది సుమా

రోజా నవ్వు రమ్మంటున్న రోజు కదా

తాకకుండ ఊరుకుంటె తప్పు కదా

నవ్వు కింద పొంచి ఉన్న ముళ్ళు కదా

చూడకుండ చెయ్యి వేస్తె నోప్పు కదా

ముళ్ళు చూసి ఆగిపోతె పువ్వులింక దక్కునా

లక్షమందకుండ లైఫుకర్ధమింక ఉండునా

తెగువ తెలుపు గెలుపు మనకి దొరకగ

హ్యాపి హ్యాపి ఆ ఆ ఆ

హ్యాపి హ్యాపి బర్తుడేలు మళ్ళి మళ్ళి చేసుకొగ

శుభాకాంక్షలందచేయుమా మిత్రమా

ఆపలేని స్వేచ్చ ఉంది అందినంత ఛాన్సు ఉంది

అందుకోర పుత్ర రత్నమా నేస్తమా

జీవితానికే అర్ధం ప్రేమని మరచిపోదు మా యవ్వనమే

ప్రేమ అన్నదే సర్వం కాదని చాటుతుంది మా అనుభవమే

చిలిపి వయసు వరస తమకు తెలియద

హ్యాపి హ్యాపి ఓ ఓ ఓ

హ్యాపి హ్యాపి బర్తుడేలు మళ్ళి మళ్ళి చేసుకొగ

శుభాకాంక్షలందచేయుమా మిత్రమా

Happy Happy Birthdaylu Song Suswagatham Movie (1997)|lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.