హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా… ఫిఫ్టి కేజి తాజ్‌మహల్ నాకే నాకా ఫ్లైట్ తెచ్చిన నందనవనం నాకే నాకా హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా… హార్ట

Movie  :  Jeans 
Lyrics    :  A M Rathnam, Siva Ganesh 
Music :  A R Rahman 
Singers :  Unnikrishnan, SP Pallavi
Hai Ra Hai Ra Hai Rabba Song Lyrics Jeans Movie (1998)| telugu lyrics

Hai Ra Hai Ra Hai Rabba Song Lyrics Jeans Movie (1998)| telugu lyrics

 నాకే నాకా నాకే నాకా 

నువ్వు నాకే నాకా

హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా…

హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా…

ఫిఫ్టి కేజి తాజ్‌మహల్ నాకే నాకా

ఫ్లైట్ తెచ్చిన నందనవనం నాకే నాకా

హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా…

హార్ట్ సైజు వెన్నెలలు నాకే నాకా

ఫ్యాక్స్‌లొచ్చిన స్ర్తీ కవిత నాకే నాకా

ముద్దుల వానలో నిను తడిపేనా

కురులతోటి తడి తుడిచేనా

నిన్ను నేను కప్పుకొనేనా

పెదవిపైనే పవళించేనా

పట్టు పూవా పుట్ట తేన

నీ నడుం సగం తాకనివ్వవా

హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా…

ఫిఫ్టి కేజి తాజ్‌మహల్ నాకే నాకా

ఫ్లైట్ తెచ్చిన నందనవనం నాకే నాకా

కలిసి ఇద్దరం చిరునడకలతో అమెరికానే తిరిగొద్దాం

కడలిపై ఎరట్రి తివాచీ పరచి ఐరోపాలో కొలువుందాం

మన ప్రేమనే కవి పాడగా

షెల్లీకి బైరన్‌కూ సమాధినే ధర చెడగొడదాం

నీలాకాశమే దాటి ఎగరకు ఏమైనదో నీ మనసుకు ఉల్లాసమో.. ఉత్సాహమో..

ప్రేమ పిచ్చితో గాలై తిరగకు ఏమైనదో నీ వయసుకు ఆయాసమో.. ఆవేశమో..

పైర గాలికి వయసాయే నేల తల్లికి వయసాయే

కోటియుగాలైనాగానీ ప్రేమకు మాత్రం వయసైపోదు 

హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా…

ఫిఫ్టి కేజి తాజ్‌మహల్ నాకే నాకా

ఫ్లైట్ తెచ్చిన నందనవనం నాకే నాకా 

హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా…

చెర్రి పూలను దోచేగాలి చెవిలో చెప్పెను ఐలవ్‌యూ

సైఫస్ చెట్లలో దావుద్ పక్షి నాతో అన్నది ఐలవ్‌యూ

నీ ప్రేమనే నువు తెలుపగ

గాలులు పక్షులు ప్రేమ పత్రమై కుమిలినవో

ఒంటి కాలితో పూవే నిలిచెను నీ కురులలో నిలిచేందుకే

పూమాలవో పూవెట్టనా

చిందే చినుకులు నేల వాలెను నీ బుగ్గలే ముద్దాడగా

నేను నిన్నూ ముద్దాడనా

హృదయ స్పందన నిలిచె నువు ప్రాణముండును ఒక నిమిషం

ప్రియా నన్ను నువ్విడిస్తే మరుక్షణం ఉండదు నాప్రాణం 

హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా…

ఫిఫ్టి కేజి తాజ్‌మహల్ నాకే నాకా

ఫ్లైట్ తెచ్చిన నందనవనం నాకే నాకా

హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా…

హార్ట్ సైజు వెన్నెలలు నీకే నీకు

ఫ్యాక్స్‌లొచ్చిన స్ర్తీ కవిత నీకే నీకు 

నిన్ను నేను కప్పుకొనేనా

పెదవిపైనే పవళించేనా

ముద్దుల వానలో నిను తడిపేనా

కురులతోటి తడి తుడిచేనా

పట్టు పూవా పుట్ట తేన

నీ నడుం సగం తాకనివ్వవా

హైర హైర హైరబ్బా… హైర హైర హైరబ్బా 

Hai Ra Hai Ra Hai Rabba Song Lyrics Jeans Movie (1998)|lyrical video

watch this video in youtube .For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

1 thought on “Hai Ra Hai Ra Hai Rabba Song Lyrics Jeans Movie (1998)| telugu lyrics”

  1. Pingback: Naa Cheli Rojave Song Roja Movie (1992)| telugu lyrics LyricsMp3Songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.