ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో ఎదను తడిపింది నేడు చినుకంటి చిన్నదేమో మైమరచిపోయా మాయలో ప్రాణమంత మీటుతు

Movie  :  Vaana 
Lyrics    :  Sirivennela 
Music :  Kamalakar 
Singer :  Karthik
Eduta Nilichindi Choodu Song Lyrics Vaana Movie (2008)|telugu lyrics

Eduta Nilichindi Choodu Song Lyrics

ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో

ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో

ఎదను తడిపింది నేడు చినుకంటి చిన్నదేమో

మైమరచిపోయా మాయలో

ప్రాణమంత మీటుతుంటే వానవీణలా ఆ ఆ

ఎదుట నిలిచింది చూడు

నిజం లాంటి ఈ స్వప్నం ఎలా పట్టి ఆపాలీ

కలే ఐతే ఆ నిజం ఎలా తట్టుకోవాలీ

అవునో కాదో అడగకంది నా మౌనం

చెలివో శిలవో తెలియకుంది నీ రూపం

చెలిమి బంధమల్లుకుందే జన్మ ఖైదులా ఆ ఆ

ఎదుట నిలిచింది చూడు

నిన్నే చేరుకోలేక ఎటేళ్ళిందో నా లేఖా

వినేవారు లేకా విసుక్కుంది నా కేకా

నీదో కాదో రాసున్న చిరునామా

ఉందో లేదో ఆ చోట నా ప్రేమా 

వరంలాంటి శాపమేదో సొంతమైందిలా ఆ ఆ

ఎదుట నిలిచింది చూడు జలతారు వెన్నెలేమో

ఎదను తడిపింది నేడు చినుకంటి చిన్నదేమో

మైమరచిపోయా మాయలో

ప్రాణమంత మీటుతుంటే వానవీణలా ఆ ఆ

ఎదుట నిలిచింది చూడు

Eduta Nilichindi Choodu Song Lyrics Vaana Movie| lyrical video

watch this video in youtube . For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.