అడిగా అడిగా ఎదలో లయనడిగా కదిలె క్షణమా చెలి ఏదని నన్నె మరిచా తన పేరునె తలిచా మదినే అడిగా తన ఊసేదని .. Adiga Adiga Song Lyrics Ninnu Kori Movie

Movie  :  Ninnu Kori
Lyrics   :  Sreejo
Music   :  Gopi Sunder
Singer   :  Sid Sriram
Cast   :  Nani, Niveditha Thomas
Adiga Adiga Song Ninnu Kori Movie (2017)|telugu lyrics

Adiga Adiga Song Ninnu Kori Movie (2017)|telugu lyrics

అడిగా అడిగా ఎదలో లయనడిగా 

కదిలె క్షణమా చెలి ఏదని 

నన్నె మరిచా తన పేరునె తలిచా 

మదినే అడిగా తన ఊసేదని 

నువ్వె లేని నన్ను ఊహించలేను 

న ప్రతి ఊహలోను వెతికితే మనకథె

నీలోనె ఉన్న నిను కోరి ఉన్న 

నిజమై నడిచా జతగా 

గుండెలోతుల్లొ ఉంది నువ్వెగా 

నా సగమే న జగమే నువ్వేగా 

నీ స్నేహమె నను నడిపే స్వరం 

నిను చేరగ ఆగిపొనీ పయనం 

అలుపే లేని గమనం 

అడిగా అడిగా ఎదలో లయనడిగా 

కదిలె క్షణమా చెలి ఏదని 

నన్నె మరిచా తన పేరునె తలిచా 

మదినే అడిగా తన ఊసేదని 

నువ్వె లేని నన్ను ఊహించలేను 

న ప్రతి ఊహలోను వెతికితే మనకదే 

నీలోనె ఉన్న నిను కోరి ఉన్న 

నిజమై నడిచా జతగా…. 

ఓ ఓ ఓ…

Adiga Adiga Song Ninnu Kori Movie (2017)| lyrical video

watch this video in youtube . For more lyrical songs visit lyricsmp3songs

Leave a Reply

Your email address will not be published.